Beroep

Beroep

Onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering is “zuivere vermogensschade” niet meeverzekerd. Kort samengevat houdt dit in dat er geen materiële schade is ontstaan, maar dat de schade puur financiële gevolgen heeft.

Denk bijvoorbeeld aan een architect of constructeur welke een berekeningsfout heeft gemaakt. Of een accountant welke een onjuist advies heeft gegeven. Of een software ontwikkelaar heeft een fout gemaakt in de ontwikkeling, welke enorme gevolgen heeft voor de afnemer.

Er zijn veel voorbeelden waarbij de uitoefening van het beroep een bepaald risico met zich mee brengt. Het spreekt voor zich dat dergelijke schades enorme gevolgen kunnen hebben voor de voorbestaan van uw bedrijf.

Het is verstandig om na te gaan of binnen uw bedrijf dergelijke risico’s aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is, gaan wij graag voor u na welke mogelijkheden er zijn om dit risico af te dekken.

Deze website is gemaakt door Contaqt